Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

CÔNG BỐ BÌNH CHỌN NHÀ BÁO CỦA NĂM


Tễu Blog CÔNG BỐ BÌNH CHỌN NHÀ BÁO CỦA NĂM
Năm 2017 đang khép lại. Nhìn lại truyền thông báo chí cả hai lề năm 2017, sau khi đọc kỹ các hồ sơ đề cử được gửi đến từ các nhà phản biện độc lập, Tễu Blog vui mừng chính thức công bố:


Danh hiệu Nhà báo của năm 2017:
ÔNG LÊ VĂN DŨNG -Nhà báo độc lập
Nhà báo độc lập. WhatsApp : 0983839610.
Skype : vova10702. Dân Ứng Hoà Hà Tây.

Trong năm 2017, bằng các trang FB và kênh truyền hình trên FB CHTV, ông Dũng đã cùng các cộng sự không mệt mỏi, bất chấp mọi khó khăn và nguy hiểm để chuyển tải nhiều thông tin về các mặt của xã hội, là diễn đàn để dân oan cất lên tiếng nói tố cáo tham nhũng và bạo ngược, phản biện nhiều chính sách sai lầm của trung ương và địa phương.

Ông Lê Văn Dũng là nhà báo đầu tiên đưa tin về Sự kiện Đồng Tâm ngày 15 tháng 4 năm 2017. Kết nối với chính quyền (Ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch TP Hà Nội) để tháo ngòi nổ tức thì.

Chúng tôi xin chúc mừng Ông Lê Văn Dũng!
Chúc Ông và các cộng sự Năm mới dồi dào sức khỏe, dồi dào sức sáng tạo trong thu thập và đưa tin, và nhiều thắng lợi mới!

Tễu Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét